developed by

Privacybeleid

Jouw persoonlijke gegevens worden door Jabbla bvba in alle vertrouwelijkheid en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt.
Je kan ons steeds contacteren:

Jabbla bvba
Foreestelaan 3, 9000 Gent, België
BE0462 146 107
info@jabbla.com
09 331 58 58

Gegevens die jij met ons deelt

Dit zijn de gegevens die jij ons uitdrukkelijk toevertrouwt zoals:

 1. jouw voornaam, familienaam en e-mailadres wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief,
  • Wij houden deze gegevens enkel bij en sturen jou onze nieuwsbrief wanneer jij jouw expliciete toestemming geeft. Je kan je ook op elk moment uitschrijven of jouw profiel aanpassen.
  • Eens je je uitschrijft, ontvang je geen e-mails meer van ons. Hoewel je meteen uitgeschreven wordt, verwijderen we jouw gegevens na 12 maanden om zeker te zijn dat je niet per ongeluk nog een e-mail ontvangt van ons.
 2. jouw identificatie- en contactgegevens bij een e-mail, een supportvraag, een inschrijving op een opleiding of een demo-aanvraag,
  • Wij verwerken deze gegevens om jou de dienstverlening te kunnen geven die je verwacht in het kader van die specifieke overeenkomst. Wij contacteren je alleen in kader van die overeenkomst zoals bijvoorbeeld een e-mail na een opleiding om onze handleiding, onze demoversie of onze presentatie door te sturen.
  • De gegevens die voortvloeien uit een supportvraag worden na 3 jaar gearchiveerd en na 10 jaar verwijderd. We bewaren jouw gegevens tot 3 jaar na de opleiding, infosessie of demo-aanvraag zodat wij toekomstige acties zoals eventuele downloads en aankopen kunnen koppelen aan marketingacties. Daarna worden deze geanonimiseerd.
 3. jouw adres bij een levering,
  • Om onze overeenkomst te respecteren, hebben we bij een levering ook een leveringsadres nodig.
  • We bewaren de leveringsbon tot 10 jaar na de aankoop voor mogelijke rechtsvorderingen.
 4. de naam van jouw school bij een opleiding,
  • Op deze manier kunnen wij onze klanten opvolgen en proactief opleidingen en infosessies aanbieden waar het meest nood is.
  • Na 3 jaar worden gegevens van opleidingen geanonimiseerd.
 5. Registratie om bestanden op te laden en te downloaden.
  • Elk bestand dat opgeladen wordt, moet goedgekeurd worden voordat we dit openbaar aan andere klanten ter beschikking kunnen stellen. Aan de andere kant willen we ook beter monitoren wat er gebeurt op onze Mind Express community. Hiervoor hebben we account- en contactgegevens nodig.
  • Je kan je eigen profiel aanpassen en/of verwijderen. Stellen wij vast dat er na 5 jaar geen inlogactiviteit op jouw profiel is, verwijderen wij jouw gegevens.

Bijkomende gegevens die wij over jou ontvangen

Dit zijn de gegevens die wij ontvangen waarvoor je jouw toestemming hebt gegeven bij het bezoeken van onze website. Zo verzamelen wij elektronische gegevens zoals:

 1. Functionele cookies, bijvoorbeeld je browsertaal, jouw logindata wanneer je je registreert op onze website,
  • Deze cookies worden gebruikt om de gebruikerservaring op de website te verbeteren.
  • Deze worden 1 week bewaard.
 2. Analytische cookies zoals jouw IP-adres, locatie en surfgedrag zoals browserinformatie bij je bezoek aan onze website,
  • We verwerken deze pseudo-identificatiegegevens in Google Analytics met respect voor jouw privacy (zie verder).
  • Na 26 maanden worden jouw gegevens anonimiseert door Google Analytics. Jabbla gebruikt nooit individuele gegevens, enkel geaggregeerde gegevens in haar marketing statistieken.

Gebruikersprofielen back-uppen en herstellen in Mind Express

Mind Express maakt gebruik van Google Drive services voor het back-uppen en herstellen van gebruikersprofielen. Je moet beschikken over een Googleaccount om van deze optie gebruik te maken. Jouw Googleaccount wordt niet bewaard of opgeslagen in Mind Express. De inlogprocedure wordt uitgevoerd door Google in een apart browser-venster. Je moet Mind Express toegang verlenen tot jouw Google Drive.

Eenmaal ingelogd wordt door Google een sessie-token aangemaakt waarmee Mind Express gegevens kan uitwisselen met Google Drive. Alle gegevens in jouw gebruikersprofile worden geüpload naar en gedownload van jouw Goolge Drive. Deze data bestaat uit gebruikersinstellingen en bestanden, alle communicatiekaarten die je in Mind Express maakt of importeert in je portaal. Op die manier houdt Mind Express een actieve back-up bij van al jouw Mind Express gegevens zodat je beschermd bent tegen verlies van gegevens. Eenmaal je jouw Mind Express profiel gekoppeld hebt met jouw Google Drive account, zal Mind Express alle lokale wijzigingen synchroniseren met jouw drive. Je kan dit gebruikersprofiel later via Mind Express herstellen op een ander toestel.

Al jouw gegevens blijven van jou, zoals beschreven in Google’s Terms of Service. Jouw data is niet zichtbaar en niet toegankelijk voor ons of voor andere gebruikers. Wij claimen geen eigendom van data, tekst, informatie of bestanden die je uploadt, deelt of bewaart op jouw Google Drive account.

YouTube in Mind Express

Ondersteuning voor YouTube in Mind Express is ontwikkeld met behulp van de Google API-services. De API-client maakt gebruik van YouTube API Services.

Deze pagina heeft geen toegang tot, verzamelt, bewaart of gebruikt geen persoonlijke gegevens op een andere manier. Het is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen de software Mind Express. Er worden geen gegevens uitgewisseld tussen Mind Express en deze pagina, behalve zoektermen. Deze zoektermen worden op geen enkele manier opgeslagen of verzameld.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Google:  http://www.google.com/policies/privacy

Bestanden delen om te bewerken (remote editing) in Mind Express

Met Mind Express kan je jouw bestanden laten bewerken door andere Mind Express gebruikers. De “eigenaar” van de bestanden blijft controle behouden over de bestanden. Het laten bewerken wordt mogelijk gemaakt via het delen van bestanden in Google Drive.

Eenmaal je gebruikersprofiel gekoppeld is aan jouw Google Drive, kan je toegang verlenen aan andere Mind Express gebruikers om jouw Mind Express bestanden te laten bewerken. Hiervoor moet je de Google Account gebruikersnaam van de andere persoon kennen en deze toe te voegen aan de lijst van toegelaten medewerkers. Deze medewerkers zullen enkel toegang hebben tot jouw Mind Express portaal en Mind Express bestanden. Andere bestanden op jouw Google Drive worden niet weergegeven en blijven ontoegankelijk voor medewerkers. Je kan steeds personen uit de lijst van toegelaten medewerkers opnieuw verwijderen zodat ze niet langer toegang hebben tot jouw bestanden.

Lees meer over Google’s privacy policy op: http://www.google.com/policies/privacy

Mails sturen en ontvangen in Mind Express

Mails versturen en ontvangen in Mind Express kan via Gmail (zie verder) of via een andere mail-provider. In dit laatste geval dient de gebruiker zijn gebruikersnaam en wachtwoord van de betreffende mail-provider op te geven. Deze gegevens worden door Mind Express geëncrypteerd bijgehouden. Deze zijn niet raadpleegbaar voor derden.

Gmail

Een gebruiker kan ervoor kiezen om via Mind Express e-mails te raadplegen of versturen via Gmail. In dat geval maakt Mind Express gebruik van Google Mail (Gmail) services voor het lokaal weergeven van e-mails uit jouw inbox en het versturen van jouw e-mails. Je moet beschikken over een Google account om van deze optie gebruik te maken. Jouw Google account wordt niet bewaard of opgeslagen in Mind Express. De inlogprocedure wordt uitgevoerd door Google in een apart browser-venster. Je moet Mind Express toegang verlenen tot Gmail als je e-mails wil versturen en ontvangen aan de hand van communicatiekaarten in Mind Express.

Eenmaal ingelogd wordt door Google een sessie-token aangemaakt waarmee Mind Express gegevens kan uitwisselen met Gmail.

Al jouw gegevens blijven van jou, zoals beschreven in Google’s Terms of Service. Jouw data is niet zichtbaar en niet toegankelijk voor ons of voor andere gebruikers. Wij claimen geen eigendom van data, tekst, informatie of bestanden die je ontvangt of verstuurt op jouw Gmail account. Alle data blijft ten allen tijde staan op je Gmail account.

Lees meer over Google’s privacy policy op: http://www.google.com/policies/privacy

SMTP en IMAP

Meer specifiek maakt Mind Express gebruik van het SMTP protocol om jouw e-mails te verzenden. Mind Express verstuurt enkel e-mails op expliciete vraag van de gebruiker. Het IMAP-protocol wordt uitsluitend gebruikt voor volgende doeleinden: het weergeven van het totaal aantal e-mails en het totaal aantal ongelezen e-mails, het opvragen van e-mail ids, het opvragen van e-mail headers, het weergeven van e-mail inhoud, het verwijderen van een e-mail en het wijzigen van de ‘gelezen’ status van een e-mail. Al deze acties worden enkel uitgevoerd op vraag van de gebruiker zelf en in geen enkel ander geval en hebben enkel tot doel om de gebruiker toe te laten zijn e-mails te raadplegen via Mind Express.

Mind Express slaat enkel de volgende data lokaal op: e-mail id, afzender, onderwerp, gelezen-status. Deze data wordt geëncrypteerd opgeslaan aan de hand van een Blowfish-encryptie en is niet te raadplegen door derden. Deze data wordt lokaal opgeslaan voor het versneld weergeven van de aanwezige e-mails in de gebruikersinterface en zal nooit worden uitgewisseld met ons of met derden. Indien een e-mail attachment door de gebruiker wordt opgevraagd, dan wordt deze tijdelijk opgeslaan om weergegeven te kunnen worden in de gebruikersinterface. Bij het wisselen naar een andere gebruiker in Mind Express of bij het afsluiten van Mind Express worden alle tijdelijke attachments terug gewist.

Derden waar wij jouw gegevens aan toevertrouwen

De identificatie- en elektronische gegevens worden verstrekt aan US gebaseerde bedrijven Google (Analytics) en Mailchimp. Zowel Google Analytics als Mailchimp gaan vertrouwelijk om met jouw gegevens. Jabbla bvba heeft met beide partijen een bewerkersovereenkomst gesloten.

De persoonsgegevens die gebruikt worden in Google Analytics worden versleuteld en anoniem verwerkt, ‘gegevens delen met Google’ is uitgezet en de Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google. We maken wel rapporten over demografische en interessecategorieën mogelijk om zo een beter inzicht te hebben in ons websitebezoek.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten in overeenstemming met de betreffende wettelijke bepalingen.

Je hebt steeds recht op inzage, correctie, beperking van verwerking, overdraagbaarheid en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Je kan ons hiervoor een eenvoudige e-mail sturen naar info@jabbla.com. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Jabbla behoudt zich het recht om deze pagina up-to-date te houden.