developed by

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

De Mind Express Community website wordt beheerd door Jabbla bvba. Deze website biedt diensten aan voor het uploaden, delen en downloaden van Mind Express bestanden. Door de toegang tot en het gebruik van de site ga je akkoord en geef je aan dat je aanvaardt gebonden te zijn door deze gebruiksvoorwaarden. Jabbla behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen door ze op de site te wijzigen.

Site-inhoud

Je bent van harte welkom om inhoud (informatie en bestanden) te uploaden en in te dienen op de Mind Express community site in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Let wel dat je als enige verantwoordelijk gesteld wordt voor eigen inhoud. Jabbla aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor inhoud ingediend door anderen.
Jabbla behoudt zich het recht voor om te voorkomen dat je inhoud indient op de site en om dergelijke inhoud te bewerken, beperken of verwijderen om welke reden dan ook, op elk gewenst moment. Je gaat ermee akkoord dat Jabbla niet aansprakelijk is voor welke reden dan ook indien Jabbla voorkomt dat jouw inhoud wordt ingediend, of indien Jabbla jouw inhoud bewerkt, beperkt of verwijdert.

Eigendom

Door het indienen van inhoud op deze site, ga je ermee akkoord dat de inhoud kan worden gebruikt door anderen zonder kosten. Je bent als enige verantwoordelijk voor alle ingediende bestanden en de materialen die daarin zijn opgenomen. Je moet het wettelijke recht hebben om elk deel van elk bestand dat je uploadt en deelt te kopiëren en weer te geven. Dit omvat elke afbeelding, elk geluid of elke video die zich in de bestanden bevindt.
Door het indienen van inhoud aan de site, ga je ermee akkoord om gebruikers van deze site toe te staan om toegang te krijgen, te bekijken, op te slaan, af te drukken en jouw inhoud te reproduceren voor hun persoonlijke, informatieve, klinische, therapeutische of educatieve doeleinden.
Jabbla maakt geen aanspraak op het eigendom van jouw inhoud. We hebben echter bepaalde rechten van jou nodig, met betrekking tot jouw inhoud, om de Mind Express website te beheren. Daarom verleen je Jabbla, met betrekking tot jouw inhoud, een wereldwijde, royalty-vrije, niet-exclusieve, volledig sublicentieerbare licentie om jouw inhoud te gebruiken, te reproduceren en te wijzigen, uitsluitend ten behoeve van het beheer van de site en om jouw gebruik van de site mogelijk te maken. Jabbla krijgt het recht om de bestanden gratis te publiceren op de Mind Express community site. Alle inhoud kan ook gratis door Jabbla worden verspreid via andere media. Je gaat er ook mee akkoord dat Jabbla de bestanden op elke gewenste manier mag wijzigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het vertalen van de bestanden. Jabbla kan inhoud creëren die vergelijkbaar is met de inhoud die jij uploadt zonder enige verplichting tegenover jou.
Als je inhoud van anderen downloadt, mag je de inhoud gebruiken voor persoonlijke, informatieve, klinische, therapeutische of educatieve doeleinden. Je mag de gedeelde inhoud niet verkopen, verhuren, leasen of in licentie geven aan anderen.

Auteursrechten

Als jouw bestanden auteursrechtelijk beschermde bestanden bevatten die niet onder een openbare licentie vallen, moet je toestemming krijgen van de eigenaar van de bestanden voordat je de bestanden naar de site uploadt. Als je geen toestemming hebt om de bestanden te gebruiken en te delen, moet je ze verwijderen voordat je de inhoud instuurt. Door een inzending met auteursrechtelijk beschermd materiaal te uploaden, verklaar je dat je de toestemming van de eigenaar van het auteursrecht hebt verkregen om het auteursrechtelijk beschermde materiaal te publiceren en te delen.
Als je te goeder trouw van mening bent dat door de website gehost materiaal inbreuk maakt op jouw auteursrecht, kan je Jabbla contacteren met het verzoek om het materiaal te verwijderen en de toegang ertoe te blokkeren.

Verboden inhoud

Je dient de website te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Jabbla is niet verantwoordelijk voor de inhoud van inzendingen op deze website en behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een onderzoek in te stellen en passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die deze bepaling schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verwijderen van de beledigende inhoud van de site en het beëindigen van het lidmaatschap van dergelijke schenders en het rapporteren van u aan wetshandhavingsinstanties. Jabbla kan op elk moment inhoud van de site verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving.