developed by
  • Dernière mise à jour 31 août 2021
  • Par Jabbla
  • Téléchargements 51

Språktrappan är ett vokabulär som är utformat för att hjälpa barn att utveckla de färdigheter som behövs för symbolbaserad kommunikation. Den har utformats speciellt för barn som använder AKK, redan från början av sin språkutveckling, och går mot att utveckla komplexa språkkunskaper. Språktrappan har tre steg så att barnet gradvis kan bygga sina språkkunskaper på ett liknande sätt som hur små barn lär sig att prata. De tre stegen återspeglar ett barns växande vokabulär, förändrade intressen och utveckling av läskunnighet.

Caractéristiques

  • Svenska

  • Souris Commande oculaire Contacteurs

  • PCS

  • 6-12 12-18 Adultes

  • Mind Express 5

  • Gratuit

Contactez l'auteur du set de pages

Vous avez une question, besoin de clarification ou d'informations supplémentaires sur ce fichier ? Contactez l'auteur en remplissant ce formulaire. Nous protégeons vos données privées : votre commentaire ne sera pas mis en ligne. Toutefois, nous partagerons vos coordonnées avec l'auteur afin de répondre à votre question.

« * » indique les champs nécessaires

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.