developed by
  • Last updated 31 August 2021
  • By Jabbla
  • Downloads 420

Deze oefening telt 10 opgaven. Je krijgt telkens 3 woorden en 3 prenten te zien. Het doel is om elk woordbeeld te matchen met de corresponderende prent. Op deze manier oefen je op het lezen van klankzuivere woorden met tweeklanken en medeklinkerverbindingen. Deze oefening is geschikt voor muis/touch of scanning als bedieningsmethode.

Properties

  • Dutch

  • Mouse/Touch Eye tracking Switches

  • SymbolStix

  • 6-12 Secondary school Adults

  • Mind Express 5

  • Free

Contact the author of the pageset

Do you have a question, need clarification, or additional information about this pageset? Contact the author by filling out this form. We protect your privacy: your message will not be posted online. However, we will share your contact details with the author in order to answer your question.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.