developed by
  • Last updated 22 September 2022
  • By Jabbla
  • Downloads 28

En Visual Scene er et bilde eller et fotografi av en kjent scene med lagrede meldinger for å oppmuntre til meningsfull kommunikasjon. Det er fordelaktig at fotografiene er personlige, som gjør det mulig for individet å kommunisere om ting som er viktige for dem innenfor deres nåværende kontekst. Tanken er at de aktiverer «hotspots» på bildet, som da vil gi dem relevant ordforråd. Dette er en eksempelfil på hvordan det kan se ut.

Properties

  • Norsk

  • Mouse/Touch Switches Eye tracking

  • PCS

  • 6-12 Secondary school Adults

  • Mind Express 5

  • Free

Contact the author of the pageset

Do you have a question, need clarification, or additional information about this pageset? Contact the author by filling out this form. We protect your privacy: your message will not be posted online. However, we will share your contact details with the author in order to answer your question.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.