developed by
  • Last updated 31 August 2021
  • By Jabbla
  • Downloads 8

Den här appen är en förenklad version av den utökade telefonappen. Du kan använda förprogrammerade meningar och du kan svara med roliga ljud. Lägg till en länk till ditt egen kommunikationsanpassning för ett omfattande ordförråd. Alla kontakter vars telefonnummer du har lagt till i din adressbok listas här.

Properties

  • Svenska

  • Mouse/Touch Eye tracking Switches

  • SymbolStix

  • 6-12 Secondary school Adults

  • Mind Express 5

  • Free

Contact the author of the pageset

Do you have a question, need clarification, or additional information about this pageset? Contact the author by filling out this form. We protect your privacy: your message will not be posted online. However, we will share your contact details with the author in order to answer your question.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.