developed by
  • Last updated 31 August 2021
  • By Jabbla
  • Downloads 28

Språktrappan är ett vokabulär som är utformat för att hjälpa barn att utveckla de färdigheter som behövs för symbolbaserad kommunikation. Den har utformats speciellt för barn som använder AKK, redan från början av sin språkutveckling, och går mot att utveckla komplexa språkkunskaper. Språktrappan har tre steg så att barnet gradvis kan bygga sina språkkunskaper på ett liknande sätt som hur små barn lär sig att prata. De tre stegen återspeglar ett barns växande vokabulär, förändrade intressen och utveckling av läskunnighet.

Properties

  • Svenska

  • Mouse/Touch Eye tracking Switches

  • PCS

  • 6-12 Secondary school Adults

  • Mind Express 5

  • Free

Contact the author of the pageset

Do you have a question, need clarification, or additional information about this pageset? Contact the author by filling out this form. We protect your privacy: your message will not be posted online. However, we will share your contact details with the author in order to answer your question.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.