developed by
  • Last updated 31 August 2021
  • By Jabbla
  • Downloads 76

Med denne 400-versjonen av SCORE kan du bli kjent med SCORE på en tilgjengelig måte. Denne versjonen har 8 rader og 10 kolonner, noe som gjør den tilgjengelig for flere mennesker når det gjelder drift og visuelle muligheter. Vokabularet er begrenset i denne versjonen. Du kan selvfølgelig legge til og justere ordforråd selv. I tillegg er de enkle multimediaalternativene som musikk, video, kalkulator, internettradio, youtube og kamera tilgjengelig. SCORE er et symbolordforråd som vokser med språkutviklingen til brukeren. Så du kan begynne å jobbe med det fra en ung alder. SCORE er basert på omfattende vitenskapelig forskning og brukeropplevelse. Det gjør det mulig å bygge setninger og eksperimentere med språk. Takket være et fast kjerneordforråd og et utvidbart perifert ordforråd, kan du bruke SCORE til å måle.

Properties

  • Norsk

  • Mouse/Touch Switches Eye tracking

  • SymbolStix

  • 6-12 Secondary school Adults

  • Mind Express 5

  • Free

Contact the author of the pageset

Do you have a question, need clarification, or additional information about this pageset? Contact the author by filling out this form. We protect your privacy: your message will not be posted online. However, we will share your contact details with the author in order to answer your question.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.