developed by
  • Last updated 08 February 2022
  • By Jabbla
  • Downloads 57

Steps to Language er en vokabularpakke utviklet for å støtte barn til å utvikle ferdighetene som trengs for symbolbasert kommunikasjon. Den er spesielt utviklet for barn som bruker ASK, helt fra begynnelsen av reisen, og beveger seg mot å utvikle komplekse språkferdigheter. Steps to Language har 5 trinn slik at barnet gradvis kan bygge sine språkferdigheter på en lignende måte som små barn lærer å snakke. De 5 stadiene gjenspeiler et barns voksende ordforråd, skiftende interesser og utvikling av leseferdigheter.

Properties

  • Norsk

  • Mouse/Touch Switches Eye tracking

  • PCS

  • 6-12 Secondary school Adults

  • Mind Express 5

  • Free

Contact the author of the pageset

Do you have a question, need clarification, or additional information about this pageset? Contact the author by filling out this form. We protect your privacy: your message will not be posted online. However, we will share your contact details with the author in order to answer your question.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.