developed by
  • Last updated June 14, 2024
  • By Sunniva Stokke
  • Downloads 39

Kommunikasjonspass. Her kan man dele informasjon om hvordan man foretrekker å kommunisere. Samtidig kan man lære hva bruker liker, ikke liker, matvaner, familie osv. Her har man at godt grunnlag for å dele viktig informasjon og gjøre ASK-hjelpemiddelet aktuelt for alle som jobber rundt bruker.

Properties

  • Norsk

  • Mouse/Touch Switches Eye tracking

  • PCS

  • 6-12 Secondary school

  • Mind Express 5

  • Free

Contact the author of the pageset

Do you have a question, need clarification, or additional information about this pageset? Contact the author by filling out this form. We protect your privacy: your message will not be posted online. However, we will share your contact details with the author in order to answer your question.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.