developed by
  • Last updated September 8, 2021
  • By Sandra Koster
  • Downloads 344

Als laatste aanvulling bij de bladenset Juno is nu ook een versie met PCS symbolen ontworpen. Hierbij is speciaal aandacht geweest voor de vormgeving van de kernwoorden, die grotendeels overeenkomen met het symboolvocabulaire ALOHA.

Properties

  • Dutch

  • No information available

  • PCS

  • No information available

  • Mind Express 4 Mind Express 5

  • Free

Contact the author of the pageset

Do you have a question, need clarification, or additional information about this pageset? Contact the author by filling out this form. We protect your privacy: your message will not be posted online. However, we will share your contact details with the author in order to answer your question.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.