developed by
  • Last updated January 16, 2024
  • By Hanneke van Bakel
  • Downloads 121

Iedere dag gaan er heel veel kinderen met de taxi naar school en dat is niet niks... wat een ritueel, elke dag weer. Om de kinderen goed voor te bereiden is een leuk taxi-lied natuurlijk onmisbaar! Je kunt ook zelf zingen waar je heen gaat en naar wie. Leuk ook om tijdens het wachten in de klas nog even op te zetten. Een goede voorbereiding is het halve werk en dan mag (ondersteunde) communicatie niet ontbreken! Wijs de pictogrammen aan om mee te zingen!

Properties

  • Dutch

  • Mouse/Touch Switches

  • SymbolStix

  • <5 6-12

  • Mind Express 5

  • Free

Contact the author of the pageset

Do you have a question, need clarification, or additional information about this pageset? Contact the author by filling out this form. We protect your privacy: your message will not be posted online. However, we will share your contact details with the author in order to answer your question.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.