developed by
  • Last updated 15 June 2023
  • By Jabbla
  • Downloads 249

Hoe groot mogen de vakjes zijn voor de persoon die via touch, muis of oogsturing wil communiceren? Misschien kan dit document je helpen om dit te bepalen.

Voer deze test uit, om te bepalen welke pagina-instellingen accurate selecties opleveren. Concreet kan je voor de O.C.-gebruiker het 'optimale' aantal rijen en kolommen evalueren. Bij de testing van kant-en-klare woordenschatten, wordt ook de tussenruimte tussen de vakjes meegenomen in de testing.

Properties

  • Dutch

  • Mouse/Touch Eye tracking

  • SymbolStix

  • <5 6-12 Secondary school Adults

  • Mind Express 5

  • Free

Contact the author of the pageset

Do you have a question, need clarification, or additional information about this pageset? Contact the author by filling out this form. We protect your privacy: your message will not be posted online. However, we will share your contact details with the author in order to answer your question.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.