developed by
  • Last updated February 10, 2023
  • By Christine
  • Downloads 174

Kies een symbool aan de linkerkant en zoek het overeenkomstige symbool aan de rechterkant. Thema: kleuren.

Na het oplossen van een opgave, wordt het paar figuren onzichtbaar gezet.

Tip: weten hoe de oefening werkt, zodat je zelf dergelijke oefeningen kan bouwen? In "Bewerken"-weergave kan je de acties en ID's bekijken om het principe te begrijpen.

Properties

  • Dutch

  • Mouse/Touch Switches Eye tracking

  • PCS SymbolStix

  • <5 6-12

  • Mind Express 5

  • Free

Contact the author of the pageset

Do you have a question, need clarification, or additional information about this pageset? Contact the author by filling out this form. We protect your privacy: your message will not be posted online. However, we will share your contact details with the author in order to answer your question.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.