developed by
 • Last updated April 12, 2023
 • By Christine
 • Downloads 38

Dit document bevat een letterkaart:

 • met alfabetische rangschikking van de letters
 • met geluidsopnames per letter (bestandstype: WAV) die ingezet worden als auditieve feedback (Vlaams & fonetisch) tijdens het gebruik van schakelbediening.
  • in de eerste kolom van pagina 1: een groep letters wordt verklankt.
   • Doel: zo hoort de persoon -die steunt op auditieve scanning- welke letters op de betreffende rij staan.
   • Methode: hoort de persoon de gewenste letter tijdens de opsomming? Dan selecteert de persoon deze rij.
  • in de gekozen rij: de letters van deze rij zullen nu één per één verklankt worden (auditieve feedback).
   • Doel: de persoon hoort welk vakje op dat ogenblik gescand wordt.
   • Methode: hoort de persoon de gewenste letter? Dan selecteert de persoon dit vakje. De gekozen letter wordt zo toegevoegd aan de notitiebalk.
 • met specifieke bedieningsinstellingen:
  • via Menu > Instellingen > Document, zie je de documentspecifieke bediening. Je kan dit uiteraard aanpassen naar wens.
  • je start de scanning door de selectie via een schakelaar of via de spatiebalk op je aangesloten toetsenbord.
  • rij per rij zal nu automatisch gescand worden
  • na selectie zal elke kolom (elk vakje) van de geselecteerde rij doorlopen worden

Properties

 • Dutch

 • Switches

 • No information available

 • 6-12 Secondary school Adults

 • Mind Express 5

 • Free

Contact the author of the pageset

Do you have a question, need clarification, or additional information about this pageset? Contact the author by filling out this form. We protect your privacy: your message will not be posted online. However, we will share your contact details with the author in order to answer your question.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.